Xúc tiến thương mại

Cơ hội giao thương là gia tăng thương mại trong phạm vi của quốc gia, quốc tế. Về cơ bản nó là một khoảng cách thương mại của một quốc gia với các đối tác thương mại của nó. JL & PARTNERS có thể ước tính giá trị thương mại và kết nối các đối tác thương mại toàn cầu dựa trên nguồn cung - ứng dự trữ trong dữ liệu kết nối thương mại toàn cầu

COMMERCIAL CONSULTING CONTRACT

COMMERCIAL CONSULTING CONTRACT Trade promotion with foreign partners is carried out based on contractual methods such as

Trade opportunity

What is Trade Opportunity? |JL&PARTNERS Trade opportunity is the scope of the nation to increase its trade. Basically it is a trade gap of a country with its trade partners.

Phương Thức Hợp Tác

Phương Thức Hợp Tác I. Giới thiệu dịch vụ:   JL&PARTNERS là một trong những doanh nghiệp Việt Nam thành công trong việc áp dụng thương mại điện tử vào lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu, hàng ngày chúng tôi nhận được rất nhiều đề nghị mua hàng của các đối tác nước ngoài cho rất nhiều nhóm và ngành hàng, bao gồm: may mặc (hàng thun, sơ mi, len,..); gỗ (gỗ nguyên liệu, gỗ dán, gỗ ván sàn, gỗ ghép thanh..); nông sản (gạo, ngô, sắn lát, tinh bột sắn, tiêu, điều..).