thuê ngoài nhân sự

 

Thuê ngoài nguồn nhân lực (HRO) là gì?

Thuê ngoài nguồn nhân lực đề cập đến một quá trình trong đó người sử dụng lao động chuyển giao trách nhiệm và rủi ro đối với các chức năng nhân sự cho nhà cung cấp bên ngoài thực hiện các nhiệm vụ này cho công ty.

Định nghĩa thuê ngoài nguồn nhân lực (HRO)

Thuê ngoài nguồn nhân lực đề cập đến một quá trình mà người sử dụng lao động chuyển giao trách nhiệm và rủi ro đối với các chức năng nhân sự cho nhà cung cấp bên ngoài thực hiện các nhiệm vụ này cho công ty.

Vì các chức năng nhân sự có thể phức tạp và tốn nhiều thời gian, các doanh nghiệp chọn thuê ngoài toàn bộ hậu cần nhân sự hoặc một phần trách nhiệm nhân sự như trả lương.

Dịch vụ thuê ngoài nhân sự

• Tuyển dụng, đào tạo và phát triển

• Giám sát các yêu cầu về cơ cấu tổ chức và nhân sự

• Theo dõi các mục tiêu, mục tiêu và chiến lược của bộ phận

• Các chương trình định hướng cho nhân viên

Lợi thế của thuê ngoài

1. Nhanh chóng và chuyên nghiệp:

Hầu hết các nhiệm vụ được giao cho những chuyên gia trong lĩnh vực của họ. Những chuyên gia này sở hữu các trang thiết bị chuyên dụng và thành thạo kỹ thuật. Đôi khi, thiết bị và kỹ thuật của họ ưu việt hơn đơn vị đi thuê rất nhiều. Kết quả là công việc sẽ được hoàn thành nhanh chóng và hiệu quả hơn.

2. Tập trung vào hoạt động cốt lõi:

Thuê ngoài các hoạt động hỗ trợ giúp tổ chức có nhiều thời gian hơn để củng cố các hoạt động cốt lõi.

3. Chia sẻ rủi ro:

Một trong những yếu tốt quan trọng để xác định kết quả của một dự án là rủi ro. Thuê ngoài một số phần trong hoạt động kinh doanh giúp tổ chức chuyển những rủi ro nhất định sang những công ty được thuê. Vì công ty nhận thuê ngoài là chuyên gia trong ngành, như vậy sẽ có kế hoạch tốt hơn để giảm rủi ro.

4. Giảm phí vận hành và tuyển dụng:

Thuê ngoài là một cách để tránh nhu cầu phải tuyển dụng nhân viên; vì lẽ này, thuê ngoài sẽ giúp giảm phí tuyển dụng và vận hành đến mức thấp nhất có thể. Đây là một trong những lợi thế lớn nhất của hoạt động thuê ngoài.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi+84774702706 (Ms Jenny Le) để được tư vấn và nhận báo giá dịch vụ ngay hôm nay.