Cung cấp Ớt chuông xuất khẩu


Cung cấp Ớt chuông xuất khẩu

Ớt chuông xanh 
Kích thước (cm): 10 cm 
Trọng lượng (kg): 0.08-0.4 kg 
Đóng gói: - Bên trong: túi PE /PA bảo vệ Bên ngoài: Thùng xốp 
5kgs/8kgs/10kgs/20kgs hoặc theo yêu cầu Xuất xứ: Việt nam 
Cảng bốc hàng: Cảng Hải Phòng, Việt Nam


Còn hàng

Cung cấp Ớt chuông xuất khẩu

Thông tin xuất khẩu

Ớt chuông xanh 
Kích thước (cm): 10 cm 
Trọng lượng (kg): 0.08-0.4 kg 
Đóng gói: - Bên trong: túi PE /PA bảo vệ

Bên ngoài: Thùng xốp 
5kgs/8kgs/10kgs/20kgs hoặc theo yêu cầu

Xuất xứ: Việt nam 
Cảng bốc hàng: Cảng Hải Phòng, Việt Nam

Ớt chuông đỏ 
Kích thước (cm): 10 
Trọng lượng (kg): 0.08-0.4kg 
Đóng gói: - Bên trong: túi PE /PA bảo vệ

Bên ngoài: Thùng xốp 
5kgs/8kgs/10kgs/20Kg hoặc theo yêu cầu

Cảng bốc hàng: Cảng Hải Phòng, Việt Nam

Ớt chuông vàng 
Kích thước (cm): 10 
Trọng lượng (kg): 0.08-0.4kg 
Đóng gói: - Bên trong: túi PE /PA bảo vệ

Bên ngoài: Thùng xốp 
5kgs/8kgs/10kgs/20Kg hoặc theo yêu cầu

Xuất xứ: Việt nam 
Cảng bốc hàng: Cảng Hải Phòng, Việt Nam