Cung cấp Củ cải trắng xuất khẩu


Cung cấp Củ cải trắng xuất khẩu

Củ cải trắng 
Kích thƣớc (cm): 15-20 
Trọng lƣợng (kg): 0.2-1kg 
Đóng gói: - Bên trong: túi PE /PA bảo vệ Bên ngoài: Thùng xốp 
5kgs/10kgs/20kgs/50kgs hoặc theo yêu cầu Xuất xứ: Việt nam 
Cảng bốc hàng: Cảng Hải Phòng, Việt Nam 


Còn hàng

Cung cấp Củ cải trắng xuất khẩu

Thông tin xuất khẩu

Củ cải trắng 
Kích thước (cm): 15-20 
Trọng lượng (kg): 0.2-1kg 
Đóng gói: - Bên trong: túi PE /PA bảo vệ

Bên ngoài: Thùng xốp 
5kgs/10kgs/20kgs/50kgs hoặc theo yêu cầu

Xuất xứ: Việt nam 
Cảng bốc hàng: Cảng Hải Phòng, Việt Nam 

Thông tin liên hệ :
JL&PARTNERS COMPANY LIMITED
Hotline: (028) 36203074
Ms. Jenny Le - CEO
P: +84774702706