Cung cấp Cà rốt tươi xuất khẩu


Cung cấp Cà rốt tươi xuất khẩu

Cà rốt tươi 
Kích thƣớc (cm): 15-25 
Màu sắc: Vàng 
Trọng lƣợng (kg): 0.08-0.3kg 
Đóng gói: - Bên trong: túi PE bảo vệ 
- Bên ngoài: Thùng carton 5kgs/8kgs- 
10kgs/20Kg 
Cảng bốc hàng: Cảng Hải Phòng, Việt Nam 


Còn hàng

Cung cấp Cà rốt tươi xuất khẩu

Thông tin xuất khẩu

Cà rốt tươi 
Kích thƣớc (cm): 15-25 
Màu sắc: Vàng 
Trọng lƣợng (kg): 0.08-0.3kg 
Đóng gói: - Bên trong: túi PE bảo vệ 
- Bên ngoài: Thùng carton 5kgs/8kgs- 
10kgs/20Kg 
Cảng bốc hàng: Cảng Hải Phòng, Việt Nam 

Thông tin liên hệ :
JL&PARTNERS COMPANY LIMITED
Hotline: (028) 36203074
Ms. Jenny Le - CEO
P: +84774702706