Lựa chọn đối tác kinh doanh & nhà phân phối

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÌM ĐƯỢC ĐỐI TÁC KINH DOANH TẠI VIỆT NAM?

Để đảm bảo dịch vụ đạt chất lượng cao, đội ngũ thâm nhập thị trường của chúng tôi tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ bạn khi tìm kiếm các đối tác hoặc nhà phân phối tại địa phương như sau:

Bước một :

JL&Partners chuẩn bị một bản phân tích phát triển kinh doanh được thiết kế riêng dựa trên yêu cầu và lĩnh vực kinh doanh của bạn. Nó bao gồm tổng quan về ngành của bạn, phân tích cạnh tranh với danh sách các đối thủ cạnh tranh và giá cả trên thị trường, danh sách các đối tác và nhà phân phối tiềm năng quan trọng nhất.

Bước hai :

JL&Partners tiếp cận tất cả các đối tác tiềm năng để giới thiệu công ty và sản phẩm của bạn. Sau đó, chúng tôi chuẩn bị một danh sách chọn lọc các công ty dựa trên sự quan tâm của họ, cũng như cái nhìn sâu sắc mới về các đối tác kinh doanh địa phương.

Bước ba :

JL&Partners tổ chức chương trình hội nghị cho chuyến thâm dò thị trường của bạn tại Việt Nam bao gồm sắp xếp các cuộc đàm phán kinh doanh, vận chuyển, cung cấp chuyên gia tư vấn kinh doanh và phiên dịch, chuẩn bị báo cáo cuối cùng và các hoạt động kinh doanh tiếp theo.

Bước bốn :

JL&parners đảm bảo liên lạc liên tục với đối tác địa phương đã chọn bằng cách thiết lập kế hoạch kinh doanh và thỏa thuận đối tác để đảm bảo các mục tiêu kinh doanh của bạn.