ISO 45001:2018

ISO 45001:2018

 

 

Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 45001:2018 về An toàn sức khỏe Nghề nghiệp vừa được ban hành ngày 12/3/2018.  Đây sẽ được coi tiêu chuẩn OHSAS đầu tiên trên thế giới. Giúp hàng nghìn tổ chức tạo ra môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động. Và là cơ hội để giúp ngăn ngừa chấn thương liên quan đến công việc và sức khỏe kém cho người lao động. Kết quả dự định là cải thiện và cung cấp một nơi làm việc an toàn và lành mạnh.

LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 45001

  • Đảm bảo quản lý sức khỏe và an toàn phù hợp với định hướng chiến lược của tổ chức.
  • Cải tiến việc tích hợp với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý
  • Tăng cường sự tham gia của đội ngũ lãnh đạo
  • Cải tiến kết quả hoạt động sức khỏe và an toàn. Tiêu chuẩn mới ít mang tính quy tắc hơn các tiêu chuẩn cũ. Có thể được sử dụng như một công cụ cải thiện doanh nghiệp nhanh chóng hơn. Điều này có nghĩa tiêu chuẩn mới phù hợp hơn với các yêu cầu riêng của tổ chức.
  • ISO 45001 gắn kết hệ thống sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. Cải tiến thường xuyên vào trung tâm của tổ chức. Tiêu chuẩn ISO 45001 là cơ hội cho các tổ chức gắn kết định hướng chiến lược với hệ thống quản lý OH&S. Đồng thời tập trung nhiều hơn vào cải thiện hoạt động sức khỏe và an toàn nghề nghiệp.

CẤU TRÚC CỦA TIÊU CHUẨN ISO 45001: 2018 

Tiêu chuẩn ISO 45001 được chia thành 10 điều khoản. ISO 45001 có cấu trúc rõ ràng xác định các yêu cầu phải đáp ứng khi áp dụng cho hệ thống quản lý OH & S. 

Điều khooản 1 đến 3 cung cấp chi tiết về phạm vi và giải thích, thuật ngữ giúp bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn. Các yêu cầu cụ thể được nêu từ Điều khoản 4 đến Điều khoản 10. Bao gồm:

Điều khoản 4: Bối cảnh của Tổ chức.
Điều khoản 5: Lãnh đạo và tham gia của mọi người.
Điều khoản 6: Lập kế hoạch cho hệ thống OH & S.
Điều khoản 7: Hỗ trợ.
Điều khoản 8:  Hoạt động.
Điều khoản 9: Đánh giá hiệu suất.
Điều khoản 10: Cải tiến

Để thực hiện thành công ISO 45001 thách thức lớn nhất là đảm bảo rằng các quy trình, chính sách và quy trình được thực hiện chính xác, hiệu quả. Điều này có thể đạt được bằng cách áp dụng lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra, cải tiến. Tập trung vào việc đáp ứng các yêu cầu được nêu trong các điều khoản đã nêu ở trên. Chúng tôi chắc chắn công việc triển khai ISO 45001 của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi+84774702706 (Ms Jenny Le) để được tư vấn và nhận báo giá dịch vụ ngay hôm nay.