ISO 27001:2013

 

ISO 27001:2013 – Hệ thống quản lý An toàn thông tin

Tùy thuộc vào quy mô và lĩnh vực hoạt động, mỗi tổ chức có thể có các phương thức tiếp cận khác nhau để xây dựng Hệ thống quản lý An toàn thông tin (ATTT) phù hợp. Hệ thống quản lý ATTT theo tiêu chuẩn quốc tế – ISO 27001: 2013 đề cập khá đầy đủ các yêu cầu đảm bảo ATTT của một tổ chức.

1. Hệ thống quản lý  an toàn thông tin (ISMS)

Theo ISO/IEC 27001: 2013, thông tin và các hệ thống, quy trình đều là tài sản của tổ chức. Tất cả các tài sản đều có giá trị quan trọng trong hoạt động của tổ chức. Chúng cần được bảo vệ thích hợp. Do thông tin tồn tại và được lưu trữ dưới nhiều hình thức khác nhau. Nên tổ chức phải có các biện pháp bảo vệ phù hợp để hạn chế rủi ro.

Bên cạnh những rủi ro về ATTT do bị tấn công phá hoại có chủ đích. Tổ chức cũng có thể gặp phải những rủi ro đối với thông tin nếu:

  • Nếu các quy trình quản lý, vận hành không đảm bảo.
  • Việc quản lý quyền truy cập chưa được kiểm tra và xem xét định kỳ.
  • Nhận thức của nhân viên trong việc sử dụng và trao đổi thông tin chưa đầy đủ….

Do đó, ngoài các biện pháp kỹ thuật. Tổ chức cần xây dựng và áp dụng các chính sách, quy định, quy trình vận hành phù hợp để giảm thiểu rủi ro.

ISO 27001 sẽ giúp tổ chức kiểm soát và định hướng cho các hoạt động đảm bảo ATTT. Hệ thống vận hành tốt sẽ giúp đảm bảo ATTT tại tổ chức được duy trì liên tục. Chúng được xem xét đánh giá định kỳ và cải tiến để đối phó với các rủi ro phát sinh. Các hoạt động đảm bảo ATTT trong tổ chức sẽ mang tính hệ thống. Giảm sự phụ thuộc vào nhân viên và luôn được xem xét, đánh giá để nâng cao hiệu quả.

LỢI ÍCH TRIỂN KHAI ÁP DỤNG ISO 27001:2013

ISO 27001: 2013 có thể áp dụng cho mọi tổ chức có nhu cầu bảo vệ thông tin. Việc triển khai Hệ thống ISMS theo ISO 27001 sẽ giúp tổ chức đạt được các lợi ích sau:

 

  • Đảm bảo ATTT của tổ chức, đối tác và khách hàng. Giúp cho hoạt động của tổ chức luôn thông suốt và an toàn.
  • Giúp nhân viên tuân thủ việc đảm bảo ATTT trong hoạt động nghiệp vụ thường ngày.
  • Giúp hoạt động đảm bảo ATTT luôn được duy trì và cải tiến. Các biện pháp kỹ thuật và chính sách tuân thủ được xem xét, đánh giá, đo lường hiệu quả và cập nhật định kỳ.
  • Đảm bảo hoạt động của tổ chức không bị gián đoạn bởi các sự cố liên quan đến ATTT.
  • Nâng cao uy tín của tổ chức, tăng sức cạnh tranh, tạo lòng tin với khách hàng, đối tác. Thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa và tăng cơ hội hợp tác quốc tế.

CẤU TRÚC CỦA TIÊU CHUẨN ISO 27001: 2013

 

Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001: 2013 cung cấp mô hình thiết lập, triển khai, vận hành, giám sát, xem xét, duy trì và nâng cấp Hệ thống ISMS.

Xây dựng Hệ thống ISMS như thế nào là quyết định chiến lược của một tổ chức. Thiết kế và triển khai Hệ thống ISMS của tổ chức phụ thuộc vào mục tiêu, yêu cầu về ATTT. Phụ thuộc vào các quy trình đang vận hành, quy mô và cơ cấu của tổ chức… ISMS phải luôn được xem xét, cập nhật để phù hợp với những thay đổi của tổ chức. Nhằm nâng cao mức độ an toàn với Hệ thống lưu trữ, xử lý thông tin. Ngoài ra, tổ chức cũng cần cân nhắc chi phí đầu tư xây dựng và triển khai ISMS phù hợp với nhu cầu đảm bảo ATTT.

ISO/IEC 27001 đưa các yêu cầu cho việc thiết lập, vận hành và giám sát hoạt động của ISMS. ISO đưa ra các nguyên tắc cơ bản cho việc khởi tạo, thực thi, duy trì và cải tiến ISMS. Tiêu chuẩn này đưa ra các quy tắc bảo mật thông tin và đánh giá sự tuân thủ đối với các bộ phận bên trong tổ chức, xây dựng các yêu cầu bảo mật thông tin mà đối tác, khách hàng cần phải tuân thủ khi làm việc với tổ chức. 

Đây cũng là công cụ để các nhà lãnh đạo thực hiện giám sát, quản lý các Hệ thống thông tin. Giảm thiểu rủi ro và tăng cường mức độ an toàn, bảo mật cho các tổ chức.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi+84774702706 (Ms Jenny Le) để được tư vấn và nhận báo giá dịch vụ ngay hôm nay.