Dịch vụ giải thể công ty

Ở Việt Nam, giải thể công ty là một trong những quy trình phức tạp nhất mà bạn, là một doanh nhân, sẽ gặp phải.

 

Khởi nghiệp và kinh doanh tại Việt Nam là ước mơ của nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, sự thành công của một doanh nghiệp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, chẳng hạn như tính độc đáo và chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ và khả năng nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh.

Thật không may, mặc dù đã cố gắng hết sức, một công ty hoặc một doanh nghiệp có thể không tồn tại được và cần phải giải thể.

Để có thể giải thể công ty tại Việt Nam, doanh nghiệp bắt buộc phải làm thủ tục thanh lý. Thanh lý, hay nói cách khác là bù trừ và giải quyết các tài sản và nợ phải trả của công ty, là cách duy nhất để các doanh nghiệp ở Việt Nam có thể đi đến cuối thời kỳ tồn tại hợp pháp của mình.

QUY TRÌNH GIẢI THỂ CÔNG TY TẠI VIỆT NAM

Nhìn chung, để bắt đầu thực hiện quy trình giải thể công ty cần thực hiện các bước sau:

  • Tính toán và xử lý khoản thanh toán cuối cùng cho tất cả nhân viên cùng với việc ban hành quyết định thôi việc.
  • Sau đó, công ty có thể bắt đầu với quá trình thanh lý tài sản của mình cùng với việc bù trừ và giải quyết tất cả các khoản nợ và công nợ (nếu có). Nó có thể là với chủ nhà, tổ chức tài chính, nhân viên và chính quyền nhà nước.
  • Nộp hồ sơ giải thể cho Cơ quan thuế.
  • Sau khi lập báo cáo quyết toán thuế để giải thể.
  • Nếu công ty có nhiều chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở nhiều địa điểm khác nhau thì tất cả chúng đều phải đóng cửa.
  • Chấm dứt Dự án Đầu tư của công ty và nộp Thông báo về ý định giải thể cho Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.
  • Xin Giấy Chứng Nhận Rút Con Dấu Doanh Nghiệp (nếu có).
  • Nộp đầy đủ hồ sơ xin giải thể công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM và chờ kết quả.

 

GIẢI THỂ CÔNG TY TẠI VIỆT NAM VỚI JL&PARTNERS

Tự mình đóng cửa một công ty hoặc một doanh nghiệp tại Việt Nam mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào từ các chuyên gia pháp lý hoặc giải thể công ty có vẻ là một nhiệm vụ rất khó khăn vì nó đòi hỏi một lượng thời gian và nguồn lực đáng kể.

Đó là lý do tồn tại đội ngũ chuyên gia giải thể công ty tại JL&partners. Từ việc soạn thảo thông báo giải thể và xử lý quyết toán cho toàn bộ nhân viên đến thanh lý tài sản, thanh lý hết công nợ, lập báo cáo quyết toán thuế, chúng tôi luôn sẵn sàng hướng dẫn và tư vấn mọi bước.

Lợi ích của việc giải thể công ty với JL&partners như sau:

Liquidator Services - iconDịch vụ thanh lý chất lượng
Người thanh lý có trách nhiệm giải trình được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hoặc Tòa án cấp huyện chấp nhận có trách nhiệm tham gia vào quá trình giải thể toàn bộ công ty. Là đơn vị thanh lý đã đăng ký tại Việt Nam, JL&partners có thể hỗ trợ hoàn toàn trong việc tiến hành tất cả các bước cần thiết của quy trình thanh lý.
 
One Stop Solution - iconGiải pháp tích hợp
Là một công ty tư vấn hàng đầu tại Việt Nam, các dịch vụ của chúng tôi không chỉ bao gồm các dịch vụ thanh lý, như đã nói sơ qua ở trên. Chúng tôi sẽ lo toàn bộ quá trình chấm dứt tư cách pháp nhân của công ty bạn tại Việt Nam.
 
Fast Process - iconQuy trình nhanh chóng và không phức tạp


Thời hạn giải thể công ty tại Việt Nam phụ thuộc vào các điều kiện bên ngoài khác nhau. Tuy nhiên, với JL&partners, bạn có thể yên tâm rằng sẽ không có sự chậm trễ lớn nào xảy ra. Nhờ bề dày kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam cũng như mạng lưới quan hệ rộng lớn, chúng tôi đảm bảo thủ tục giải thể công ty diễn ra nhanh chóng nhất.