Đăng ký thương hiệu

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM?

Nói chung, nhãn hiệu được định nghĩa là bất kỳ thứ gì phân tách rõ ràng một người, một công ty hoặc một pháp nhân. Nó được coi là sở hữu trí tuệ (IP), và do đó Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam là cơ quan có thẩm quyền chính phê duyệt đơn đăng ký nhãn hiệu.

Ở một nước đang phát triển như Việt Nam, nạn vi phạm bản quyền vẫn còn phổ biến. Như đã nói, ngay cả các thương hiệu quốc tế nổi tiếng cũng có thể bị vi phạm nhãn hiệu. Đăng ký nhãn hiệu sớm tại Việt Nam sẽ giúp bảo vệ quyền lợi của bạn. Sau khi hoàn tất, bạn có thể thực hiện các hành động pháp lý và nộp đơn kiện chống lại việc sử dụng trái phép nhãn hiệu của bạn.

Vì phải mất đến hai năm để có được giấy chứng nhận nhãn hiệu, bạn nên đăng ký nhãn hiệu của mình càng sớm càng tốt, đặc biệt là khi áp dụng quy tắc “ai đến trước được phục vụ trước”.

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU VỚI JL&PARTNERS

Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ

Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu nước ngoài bắt buộc phải nộp hồ sơ để xử lý đơn của họ thông qua một nhà tư vấn IP địa phương với Giấy ủy quyền và Tuyên bố Quyền được ký như JL&partners

Nghiên cứu thị trường nhãn hiệu

JL & các đối tác sẽ đảm bảo rằng nhãn hiệu bạn dự định đăng ký chưa được đăng ký bởi một tổ chức khác. Chúng tôi cũng sẽ xác nhận rằng nhãn hiệu của bạn tuân thủ Đạo luật nhãn hiệu và các giá trị tại Việt Nam

Dịch công chứng
Vì đơn đăng ký nhãn hiệu của bạn phải được nộp bằng tiếng Việt, JL & các đối tác có thể cung cấp dịch vụ dịch thuật. Tất cả các tài liệu bạn yêu cầu sẽ được dịch tương ứng để người bản xứ hiểu được chúng.

Đơn đăng ký nhãn hiệu

Sau khi tất cả các tài liệu đã được chuẩn bị và dịch, đơn đăng ký nhãn hiệu của bạn đã sẵn sàng. JL & các đối tác sẽ thay mặt bạn thực hiện tất cả các bước chuẩn bị cần thiết và nộp đơn đăng ký.