Báo cáo và Tuân thủ Thuế Doanh nghiệp tại Việt Nam

TUÂN THỦ THUẾ TẠI VIỆT NAM

Mọi công ty ở Việt Nam, cả trong nước và quốc tế, đều phải tuân thủ tất cả các quy định hiện hành.

Về việc tuân thủ và báo cáo thuế doanh nghiệp, công ty của bạn nên nộp báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm, bất kể bạn có tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào và có bất kỳ nghĩa vụ thuế nào hay không. Báo cáo thuế phải được xử lý kịp thời và có độ chính xác cao để nộp đúng hạn. Đây là nơi JL & PARTNERS có thể hỗ trợ bạn tuân thủ các quy định về báo cáo thuế tại Việt Nam.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC THUÊ NGOÀI BÁO CÁO THUẾ TẠI VIỆT NAM

Bằng cách lựa chọn dịch vụ kế toán và thuế của chúng tôi tại Việt Nam, bạn sẽ:

  • Giảm thiểu chi phí hoạt động và gánh nặng hành chính của bạn
  • Tăng tính linh hoạt và hiệu quả của doanh nghiệp về lâu dài
  • Nhận báo cáo chính xác được gửi đúng hạn

JL & PARTNERS tự hào về đội ngũ đa quốc gia gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm và tay nghề cao. Có kiến thức về các quy trình và quy định kinh doanh của Việt Nam, các kế toán viên của chúng tôi đảm bảo các giải pháp phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn. Chúng tôi sẽ luôn đảm bảo rằng báo cáo thuế của chúng tôi dựa trên các yêu cầu của bạn và tuân theo các quy trình hoạt động chuẩn Việt Nam và luật hiện hành.

DỊCH VỤ THUẾ DOANH NGHIỆP CỦA CHÚNG TÔI BAO GỒM:

1. Báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm

Hãy yên tâm khi bạn để chúng tôi xử lý các nghĩa vụ kế toán, nộp đơn điện tử và thuế của bạn. Chúng tôi xử lý thuế giá trị gia tăng đầu ra (VAT), tức là hóa đơn xuất cho khách hàng và VAT đầu vào (tức là hóa đơn được phát hành dựa trên các dịch vụ được cung cấp). Chúng tôi cũng gửi báo cáo hàng tháng cung cấp thông tin về số lượng hóa đơn đã phát hành cho khách hàng cũng như số lượng hóa đơn đã hủy. Hơn nữa, chúng tôi cung cấp dịch vụ tính thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

2. Lập báo cáo tài chính

Chúng tôi không chỉ chăm sóc báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm của bạn, các chuyên gia kế toán và thuế của chúng tôi còn chuẩn bị báo cáo tài chính của bạn vào cuối năm cũng như phân loại và kiểm tra tính hợp lệ của tất cả các báo cáo và liệu chúng có tuân thủ quy định trước khi nộp báo cáo tài chính cuối cùng.

3. Tuân thủ thuế khác như Thuế khấu trừ, kế toán thuế nội bộ

Ngoài ra, chúng tôi cũng quan tâm đến việc tuân thủ thuế khác tại Việt Nam, chẳng hạn như thuế khấu trừ và kế toán thuế nội bộ, nếu công ty của bạn yêu cầu. Thuế suất khấu lưu có thể khác nhau giữa công ty này và công ty khác, tùy thuộc vào hợp đồng.

4. Kiểm toán thuế

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm toán thuế cho các công ty yêu cầu hỗ trợ và hỗ trợ chuyên môn trong việc chuẩn bị các báo cáo để nộp cho cơ quan kiểm toán thuế tại Việt Nam.