Báo cáo và Tuân thủ Thuế Doanh nghiệp tại Việt Nam

 

TUÂN THỦ THUẾ TẠI VIỆT NAM

Mọi công ty ở Việt Nam, cả trong nước và quốc tế, đều phải tuân thủ tất cả các quy định hiện hành.

Về việc tuân thủ và báo cáo thuế doanh nghiệp, công ty của bạn nên nộp báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm, bất kể bạn có tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào và có bất kỳ nghĩa vụ thuế nào hay không. Báo cáo thuế phải được xử lý kịp thời và có độ chính xác cao để nộp đúng hạn.

  • Dịch vụ kế toán thuế (báo cáo thuế).

- Bạn là doanh nghiệp mới thành lập, chưa phát sinh nhiều thì chỉ cần thuê dịch vụ kế toán thuế là đủ. Họ sẽ lo mọi mặt về kế toán thuế cho bạn, bạn chỉ cần tập trung kinh doanh.

- Bạn là doanh nghiệp đã phát triển tương đối ổn định, muốn tinh gọn bộ máy quản lý, tối iu hóa chi phí và nguồn nhân lực, bạn nên thuê dịch vụ kế toán thuế, họ sẽ lo mọi mặt về kế toán thuế, kiểm tra hướng dẫn kế toán nội bộ làm các công việc kế toán nội bộ.

Sự khác nhau giữa dịch vụ báo cáo thuế và dịch vụ kế toán thuế trọn gói.

  • Dịch vụ báo cáo thuế

Dịch vụ báo cáo thuế là dịch vụ được thực hiện định kỳ hàng tháng, hằng quý hoặc năm nhằm báo cáo cho cơ quan thuế biết được tình hình hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp, theo các quy định của pháp luật thuế hiện hành. Việc lập báo cáo thuế chỉ dựa trên các số liệu của hóa đơn thuế Giá Trị Gia Tăng mà doanh nghiệp cung cấp.
Việc lập sổ sách, chứng từ kế toán hầu như không được thực hiện.

  • Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Khi thực hiện dịch vụ kế toán, các đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ thực hiện các công việc sau đây:
+ Thu thập hóa đơn chứng từ, phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng.

+ Lập và gửi các loại  báo cáo thuế hàng tháng, quí, năm theo quy định, Lập báo cáo tài chính năm.

+ Thay mặt doanh nghiệp nộp các loại thuế (nếu có) bằng tiền của doanh nghiệp;

+ Lập và gửi các loại giấy tờ, hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế.

+ Hoàn chỉnh và in sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.

+ Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu,

+ Hướng dẫn, đào tạo cho kế toán nội bộ viết hoá đơn giá trị gia tăng và các loại chứng từ theo quy định.

+ Tư vấn cho doanh nghiệp những vấn đề liên quan đến quy định về thuế, lao động khi đơn vị có yêu cầu.

+ Ký tên kế toán trưởng trên báo cáo và sổ sách kế toán do mình thực hiện.

+ Thay mặt doanh nghiệp kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến thuế khi có yêu cầu từ cơ quan thuế.

+ Đứng tên kế toán trưởng, chịu trách nhiệm về bộ phận kế toán thuế cho công ty.

Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói

  • KHÔNG tốn quá nhiều chi phí để thuê kế toán và đầu tư cơ sở vật chất, bàn ghế, máy tính, phần mềm, điện thoại cho nhân viên kế toán văn phòng. Theo đó, bạn sẽ TIẾT KIỆM được ít nhất 2/3 chi phí cho khoản này.

  • KHÔNG phải bận rộn việc tuyển dụng, đào tạo quản lý nhân viên,

  • KHÔNG phải lo sợ nhân viên kế toán cũ nghỉ đột ngột, bộ máy kế toán thuế rối tung vì không ai kiểm tra, giám sát, và người cũ không bàn giao công việc cho người mới dẫn tới việc sai sót và trễ hạn báo cáo.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi+84774702706 (Ms Jenny Le) để được tư vấn và nhận báo giá dịch vụ ngay hôm nay.