ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ:

  • 23/12/2020
  • 511

ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ CHỈ TỪ 399$

Thông tin yêu cầu

- Nội dung cần thay đổi, điều chỉnh địa điểm, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động; tiến độ thực hiện dự án

Giấy tờ yêu cầu

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- Tài liệu chứng minh sự thay đổi

 

 

 

Thời gian giải quyết

Tổng thời gian 20 ngày:
- 20 ngày thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư, mua hoặc góp vốn
- 7 ngày thay đổi giấy đăng ký doanh nghiệp
DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT:
- Làm nhanh theo yêu cầu của Quý khách từ 7 - 10 ngày

Kết quả nhận được

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- Thông báo thay đổi, góp vốn, tăng vốn, mua lại cổ phần
- Con dấu + Thông báo mẫu dấu

MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Tên của dự án

Tên dự án có thể trùng với tên doanh nghiệp. Trong trường hợp này khi thay đổi tên dự án cần kiểm tra trùng tên với doanh nghiệp đã đăng ký

Địa điểm của dự án

Khi thay đổi địa điểm thực hiện dự án cần cung cấp chứng nhận quyền sử dụng hợp pháp địa điểm mới như hợp đồng thuê địa điểm...

Quy mô dự án

Quy mô dự án gồm quy mô vốn đầu tư, quy mô sử dụng đất, quy mô sản xuất kinh doanh. Điều chỉnh quy mô có thể cần chấp thuận chủ trương

Thời hạn hoạt động

Thời hạn hoạt động của dự án tối đa là 70 năm. Quý khách có thể gia hạn trong thời hạn này. Hết thời hạn thì phải chấm dứt dự án.

Thông tin nhà đầu tư

Thông tin của nhà đầu tư bao gồm thông tin của cá nhân, pháp nhân hoặc người đại diện của pháp nhân trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thay đổi nhà đầu tư

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư tương đương với thủ tục xin dự án đầu tư. Nhà đầu tư mới cũng phải đáp ứng các điều kiện đầu tư theo quy định

Địa chỉ của nhà đầu tư

Khi địa chỉ nhà đầu tư ở nước ngoài thay đổi. Cần cập nhật thông tin lên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thời gian giải quyết 3 ngày làm việc

Diện tích sử dụng đất

Khi thay đổi diện tích sử dụng đất cần cung cấp tài liệu chứng minh diện tích thay đổi.

Vốn góp dự án đầu tư

Vốn góp thực hiện dự án là vốn điều lệ của doanh nghiệp. Khi tăng vốn góp thực hiện dự án cần chấp thuận của nhà nước về việc góp vốn 

Tiến độ thực hiện dự án

Tiến độ thực hiện dự án bao gồm: tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động

Tổng vốn đầu tư

Tổng vốn đầu tư bao gồm vốn góp và vốn khác. Việc thay đổi tổng vốn đầu tư không bắt buộc dẫn đến thay đổi vốn góp

Chuyển dự án vào KCN

Việc chuyển dự án vào khu công nghiệp được thực hiện tại Ban quản lý khu công nghiệp nơi thực hiện dự án
Tên của nhà đầu tư

Tên nhà đầu tư là căn cứ xác định hiện diện của thương nhân tại Việt Nam. Hồ sơ kèm theo giấy phép thành lập mới của nhà đầu t

Mục tiêu của dự án

Mục tiêu dự án là ngành nghề kinh doanh của công ty. Việc bổ sung mục tiêu phải đáp ứng điều kiện kinh doanh của nhà đầu tư
Tiến độ góp vốn

Khi nhà đầu tư chưa thể góp vốn theo cam kết thì có thể điều chỉnh hoặc giãn tiến độ góp vốn. Nếu điều chỉnh sau thời hạn thì có thể bị phạt

Ưu đãi đầu tư

Trường hợp nhà đầu tư được hưởng ưu đãi về thuế, cần thực hiện việc điều chỉnh để ghi nhận việc ưu đãi vào giấy chứng nhận đầu tư

Chuyển nhượng dự án

Nhà đầu tư có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư. Việc chuyển nhượng toàn bộ dự án dẫn tới thay đổi nhà đầu tư

Chuyển ra ngoài KCN

Việc chuyển dự án ra ngoài khu công nghiệp được thực hiện tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi thực hiện dự án

 

 

LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN VIÊN CỦA CHÚNG TÔI : +84 813931528

Bình luận