BIS là gì? Business solution là gì?

 • 26/06/2020
 • 200

BIS là gì? Business Intelligence Solution (Giải pháp cho doanh nghiệp thông minh) là mô hình mới cho các tổ chức, doanh nghiệp nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh trong xã hội thông tin và nền kinh tế tri thức. BI hoạt động trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai phá, phân tích dữ liệu thành các nguồn thông tin quý giá nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định của cấp lãnh đạo.

 

BIS là gì?

Business Intelligence Solution- BIS (Giải pháp cho doanh nghiệp thông minh) là mô hình mới cho các tổ chức, doanh nghiệp nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh trong xã hội thông tin và nền kinh tế tri thức. BI hoạt động trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai phá, phân tích dữ liệu thành các nguồn thông tin quý giá nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định của cấp lãnh đạo.

BI mang lại cho doanh nghiệp những lợi ích gì?

 • Cơ hội quảng bá thương hiệu, sản phẩm

 • Tiếp cận thị trường rộng lớn
 • Tiếp cận với nền kinh tế số
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
 • Phù hợp với mô hình kinh doanh của thế giới
 • Kiểm soát được doanh nghiệp dựa trên ISO

Nhóm phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp (BIS - Business Intelligence Solution) được thành lập với mục tiêu nghiên cứu, triển khai  các ứng dụng công nghệ thông tin vào  hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp, từ đó giúp cho doanh nghiệp nâng cao năng lực canh tranh của mình.

Các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp.

 • Xây dựng các giải pháp cho doanh nghiệp số

 • Xây dựng các phần mềm quản lý

 • Xây dựng website và ứng dụng web theo yêu cầu.

 • Quảng cáo thương hiệu, sản phẩm cho các doanh nghiệp

 • Tư vấn, xây dựng các giải pháp an toàn thông tin doanh nghiệp

 • Tư vấn, xây dựng các giải pháp về thương mại điện tử
 • Tư vấn, triển khai các hệ thống ERP, CRM
 • Tư vấn, thiết lập, cung cấp giải pháp về phần cứng và phần mềm cho dự án "căn nhà thông minh".

Chúng tôi rất mong được sự cộng tác của các cá nhân, doanh nghiệp để thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin, hoặc cần hợp tác thực hiện các dự án công nghệ thông tin, xin liên hệ qua email: jlpartners.vn@gmail.com hoặc 02836203074-0813931528

Bình luận