Bài viết mới nhất

ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ:

ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ CHỈ TỪ 399$ Thông tin yêu cầu - Nội dung cần thay đổi, điều chỉnh địa điểm, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động; tiến độ thực hiện dự án Giấy tờ yêu cầu - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Tài liệu chứng minh sự thay đổi  

Dịch vụ rà soát bảo hiểm xã hội

Bạn là doanh nghiệp / đơn vị đang gặp phải vướng mắc về thủ tục Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, nhưng chưa tìm được giải pháp thích hợp? Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ về dịch vụ làm Bảo hiểm xã hội tại TP. Hồ Chí Minh.  

Set up a company in Vietnam

How to set up a company in Vietnam | Setting up a foreign company

BIS là gì? Business solution là gì?

BIS là gì? Business Intelligence Solution (Giải pháp cho doanh nghiệp thông minh) là mô hình mới cho các tổ chức, doanh nghiệp nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh trong xã hội thông tin và nền kinh tế tri thức. BI hoạt động trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai phá, phân tích dữ liệu thành các nguồn thông tin quý giá nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định của cấp lãnh đạo.