Thuê ngoài nhân sự (HR Outsourcing) là gì?

  • 29/06/2020
  • 421

 Thuê ngoài nhân sự ( HR outsourcing ) là dịch vụ được thực hiện dưới hình thức thuê một đơn vị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự thay thế doanh nghiệp đảm nhiệm các công việc mang tính thực thi có liên quan như : tiến hành các thủ tục về hợp đồng lao động. Tính toán việc chi trả lương hàng tháng, đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, tính toán thuế thu nhập cá nhân và hoàn thuế, chi trả thuế thu nhập cá nhân, sau đó gửi thông tin về lại cho chủ doanh nghiệp

 

Thuê ngoài nhân sự (HR Outsourcing) là dịch vụ được thực hiện dưới hình thức thuê một đơn vị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự thay thế doanh nghiệp đảm nhiệm các công việc mang tính thực thi có liên quan như: Tiến hành các thủ tục về hợp đồng lao động. Tính toán việc chi trả lương hàng tháng, đăng kí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, tính toán thuế thu nhập cá nhân và hoàn thuế, chi trả thuế thu nhập cá nhân ... sau đó gửi thông tin chi tiết về lại cho chủ doanh nghiệp. JL & Partners cung cấp dịch vụ HR Outsourcing với ba hình thức :

1. Hợp thức hóa lao động (Employment service): Doanh nghiệp chịu trách nhiệm tuyển dụng ứng viên theo yêu cầu công việc và nhờ Công ty Dịch vụ ký hợp đồng lao động và quản lý toàn bộ về mặt nhân sự đối với lực lượng này..

2. Cho thuê lao động (Staffing service)Thường được sử dụng cho hai đối tượng i) nhân viên văn phòng trong thời gian nghỉ thai sản hoặc khi công ty có dự án ngắn hạn i) công nhân các nhà máy sản xuất

3. Cho thuê dịch vụ (Service leasing, service providing): Bao gồm cho thuê, huấn luyện, quản lý nhân viên và chịu trách nhiệm trên kết quả kinh doanh, kết quả công việc của đội ngũ nhân viên này.

Bình luận